Игри с аутистични деца

СТЕРЕОТИПНА ИГРА
особенности на стереотипната игра
Аутистичното дете има любими игриедна или няколко. В такива игри детето може с часове да манипулира с предмети, извършвайки странни действия. Главните особенности на такива стереотипни игри са следните:
— целта и логиката на играта, смисъла на действията често са непонятни за обкръжаващите;
— в тази игра по подразбиране единственния участник е самото дете;
— повторяемост — детето върши един и същ набор от действия и манипулации;
— неизменност — веднъж установила се, играта остава еднаква за продължително време;
— продължителностдетето може да играе тази игра с години.                                    
Родителите често се дразнят от тези игри, нали обикновените деца  не играят така.
Но често в стереотипните игри детето остава загадка за обкръжаващите, в тях има повторящи се действия, манипулации с предмети, но отсътства видим сюжет.
стереотипната игра като основа на взаимодействията
В началния етап корекционната работа с аутистичното дете, не трябва да бъде «прекалено много». За начало просто седнете на някакво разстояние от детето и го наблюдавайте в неговата игра. Ако то не се отвърне от вас —вече е добре. Но често у детето вече има опит за общуване с възрастни, основан на пряк натиск, за това  то ще се отдалечи от вас и ще се разположи за игра на друго място, или прямо ще заяви: «Не искам!» 
В
ъв всеки случай останете не много далече и продължете да наблюдавате.
Не бързайте. Използвайки резултатите от наблюденията, се постарайте да вникнете в структурата на стереотипната игра на детето: отделете цикъла от повторящи се действия; заслушайте се в бърборенето на детето по време на игра. Вашите изводи ще ви подска­жат, как може да вземете участие в неговата игра.
Когато детето привикне към вашето присъствие, може да се опитате да организирате взаимодействие с него в стереотипната игра. Не трябва много да говорите, вършете активни действия. Започнете с това, в нужния момент му подайте нужния детайл, вместо да му обръщате  внимание на вашето присъствие. С тих глас повторете пред детето неговите думи. следващия път използвайте любима играчка на детето.
Вашата цел — да дадете на детето да разбере, че вие не му пречите да играе, от вас даже може да има полза. На този етап всички усилия трябва да са насочени към завоюване доверието на детето. Това ще изисква време, усилия и търпение.
Но ако действате търпеливо и настойчиво, обеза­телно ще настъпи момент, когато детето ще ви се довери, вие ще станете за него този човек, от коготото ще чака разбиране и помощ.
Ето още няколко съвета:
— Старайте се да се включите в стереотипната игра, а така също да внесете в нея нова сюжетна линия постепенно,  нарушението на стереотипа на играта ще предизвика у детето протест. Тук е важно, детето да не възразява против участие в неговата игра на друг човек.
— В процеса на занятия детето във всеки момент може да се върне към своята игра — позволете му това. Помнете: стереотипната игра дава на детето усещане за комфорт, и това може в даден момент да му е необходимо.
всяка игра на детето може да стане изход от кризисна ситуация: ако у него е възникнала афективно избухване, а причината не може да се разбере или отстрани, предложете му любима игра. Ако се изостави стереотипа на игра, то детето приключва с неговите негативни емоции и пристъпва към спокойна игра.
Може да се предположи, че когато детето привикне с педагога  ще се чувства с него комфортно, потребността от допълнителен комфорт отпада.
Паралелно с тази работа започнете да предлагате на детето сензорните игри, описани долу. Може да се слу­чи, така че някоя от тези игри да стане любима игра на дететото ще я повтаря много пъти и ще изпитва приятни емоции. Понякога така предложената игра отстрани може да бъде подобна на стереотипна само външно и не остава любима за дълго. Обикновено стереотипната игра възниква у аутистичното дете спонтанно, отнякъде дълбоко отвътре, и то може да си играе на нея няколко години.
 

© 2009 Равен Старт. Всички права запазени.

Дизайн Мая Богданова. Хостинг Булхостпро. Сайт създаден от Smallsmartsoft